PSYKOTERAPIA
MAARIT KRUG

Maarit Krug

Psykoterapeutti  ET

Olen terveydenhuollon ammattilainen, Valviran hyväksymä psykoterapeutti,  Kelan ja  Varhan palveluntuottajarekisterissä

********************

Psykofyysisen psykoterapia pitkä opinnot (kehopsykoterapeutti) 60+30 op  Turun kesäyliopisto 2021

EMDR I ja II -tasot 2018 & 2019

Työnohjaaja Siria

Yksilöpsykoterapeutti ratkaisukeskeinen Turun yliopisto Brahea ja Siria 2014 

Erillisiä psykologian ja psykiatrian opintoja Turun yliopisto, avoin yliopisto

Master of Science (psykogerontologia)  Universität Erlangen Nürnberg 

FM (uskontotiede, sosiologia, filosofia) Turun yliopisto

Mielisairaanhoitaja Turku